Insinööritoimisto Pohjois-Suomen Suunnittelupalvelu Oy on v. 1993 perustettu yhdyskuntatekninen suunnittelutoimisto Kemijärveltä.

Suunnittelun lisäksi olemme toimineet hankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtävissä, joihin on kuulunut mm. tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelu, tarjousten pyyntö ja vertailu, urakkasopimuksen laatiminen sekä työn valvontatehtäviä ja työmaa-, vastaanotto- ja takuutarkastukset. Olemme laatineet myös useita erilaisia lupahakemuksia koskien ympäristöä, yhdyskuntateknistä rakentamista tai -käyttöä.

Kaikkien suunnitelmien perustana on huolellisesti laaditut maastotutkimukset, maastomittaukset, kartoitukset sekä pohjatutkimukset.

Yhteistyökumppaneitamme ovat kunnat, vesilaitokset ja -yhtiöt, valtion laitokset, seurakunnat ja muut yhteisöt sekä yritykset, rakennuttajat, urakoitsijat, taloyhtiöt ja yksityiset asiakkaat.